Gra Przeglądarkowa Online

Gra Przeglądarkowa Online

Zadania nagradzane

Zadania nagradzane są minigrą God of Gods. Wykonując wskazane zadania można uzyskać złoto, ordery oraz bogactwo miasta.

 

Czas otwarcia: cały dzień

Próby: 10 prób

 

Opis rozgrywki zadań nagradzanych:

1. Zadania nagradzane można znaleźć w salonie w zakładce „do zrobienia codziennie”.

 

Znaleźć je można również w oknie „miasta” klikając w „nagradzane”.

 

2. W oknie „nagradzane” znajdować się mogą łącznie 4 zadania. Nagroda za wykonanie rośnie wraz z ilością gwiazdek zadania (zadania mogą mieć 1-5 gwiazdek).

3. Po najechaniu kursorem na zadanie wyświetlona może zostać funkcja „najlepsi”.

 

4. Po kliknięciu w przycisk „najlepsi” wyświetlony zostanie przycisk „zacznij”. Po kliknięciu w niego rozpocznie się śledzenie zadania. Możliwe jest również wydanie drobnej ilości diamentów, aby natychmiastowo ukończyć zadanie. Po osiągnięciu określonego poziomu VIP natychmiastowe ukończenie zadania będzie możliwe za darmo.

 

5) Aby otrzymać zadania z większą ilością gwiazdek, kliknij w przycisk odśwież poniżej. Zasady odświeżania:

   a) Każdego dnia możliwe jest dwukrotne odświeżenie za darmo.

   b) Co 30 minut zadania odświeżane są automatycznie.

c) Nie zostaną odświeżone zadania, które zostały już rozpoczęte.

6. Jeżeli przyjęte zadanie okaże się zbyt trudne, możliwe będzie jego porzucenie (nie zostanie wtedy zużyta próba zadań).

7. Nagrody przyznawane są automatycznie po ukończeniu zadań.

 

God of Gods to gra rpg online, która posiada wiele urozmaicających rozgrywkę elementów strategii. God of Gods prezentuje oryginalny system walki polegający na zależności pomiędzy żywiołami: wodą, powietrzem oraz naturą. Wybierz najwłaściwszą taktykę i stań się władcą żywiołów!